Masseproduksjon og skreddersøm – CAM legger til rette for begge deler

Masseproduksjon og forenkling av noe av det som virkelig fikk fart på den industrielle revolusjonen. Å gjøre alt likt har vært en forutsetning for effektiv produksjon helt siden samlebånd ble introdusert ved Ford-fabrikkene i USA. Det vil selvfølgelig fortsatt ofte være fornuftig å produsere varer i store serier når det er mulig, men samtidig åpner moderne teknologi og såkalt CAM for mer bruk a skreddersøm.

Skreddersøm som en del av produksjonen

Ulike bransjer vil helt åpenbart ha helt forskjellige forutsetninger når det gjelder hva som er mulig å tilby av skreddersøm. Bilbransjen er et eksempel på relativt mye skreddersøm av produkter, samtidig som det også kombineres med lagerbiler som er laget med de mest populære kombinasjonene av ekstrautstyr.

På andre områder kan det være at skreddersøm er en helt sentral del av produksjon, ikke minst når det gjelder å lage enkeltkomponenter til industri. Maskiner fra en leverandør som Masentia Norge kan utføre en mengde ulike oppgaver, fresing, sliping, sveising og mye mer, samtidig som de kan knyttes til et CAM-system for rask programmering og endring av ulike momenter i produksjonen. Selvfølgelig er det heller ikke noe i veien for å la den samme maskinen produsere tusen helt like komponenter etter hverandre.

Automatisering og effektiv logistikk er avgjørende

Å skreddersy produkter og deler til en kundes behov kan være ressurskrevende, men i dag trenger det ikke å være det. Hvis hver endring eller tilpasning skal skje manuelt vil det være både tidkrevende og kostbart å endre ulike deler av produksjonen mellom hvert produkt, men automatisering kan potensielt legge til rette for at skreddersydd produksjon er en del av en mer samlebåndpreget produksjonsprosess.

Uavhengig av hvorvidt produkter skal masseproduseres eller skreddersys, er det helt avgjørende å bruke moderne teknologi. Automatiserte maskiner overtar de aller fleste manuelle oppgaver i industrien, såkalte «cobots» og nye fleksible CAM-løsninger gjør at denne utviklingen går enda raskere.