Stillingsprosent timer kalkulator

Jobbkalkulatorer – Smarte Penger

12. jan. 2022 — Kalkulatoren beregner tapet ved gå ned i stillingsprosent, etter skatt. Den tar også hensyn til det du taper på pensjonsopptjeningen.

Stillingsprosent – Skatteetaten

Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Hvis avtalen beskriver arbeidstiden som timer, må du regne timene om til stillingsprosent.

Lønnskalkulator i kommunen | Årslønn til timelønn

Lønnskalkulator i kommunen | Årslønn til timelønn | Fagforbundet

Lønnskalkulator for ansatte i kommunen. Lønnskalkulator for ansatte i kommunen. Kalkulatoren gjelder for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området.

Lønnskalkulator for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området. Regn ut lønnen din på fagforbundet.no

Kalkulator for stillingsprosent (excel) – UiO

1, Beregning av stillingsprosent. 2. 3, Arbeidsoppgave 1, Arbeidsoppgave 2, Arbeidsoppgave 3, Arbeidsoppgave 4, Sum timer inkl. vekting.

Begrep stillingsprosent

Begrep

Stillingsprosent er det antall arbeidstimer per uke som den ansatte ifølge arbeidsavtalen skal stå til arbeidsgivers disposisjon, dividert på timeantallet …

Begrep visning

Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede

Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede | Foreningen Pensjonskontoret

«Fast ansatte arbeidstakere som er ansatt i minst 50 % stilling eller med en ukentlig arbeidstid på minst 14 timer, innmeldes i pensjonsordningen med det samme.

Kalkulatorer – Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Kalkulatorer

Med kalkulatoren kan du. beregne antall årstimer for kulturskolelærere/undervisningspersonale basert på antall årsverk. beregne antall årsverk for …

Hvordan regne ut hvor mange prosent jeg jobber?

22. mai 2017 — Gange med 100 gjør man for å få prosent. Hvis du faktisk jobber 8 timer per mnd, uansett om måneden har 28, 30 eller 31 dager, og uansett …

Daglig/ukentlig arbeidstid og vaktordninger

Arbeid ut over 12,5 timer må godkjennes av NSF sentralt. I tabellen under ser du hvor mange … Kalkulator for redusert ukentlig arbeidstid i tredelt turnus.

Keywords: stillingsprosent timer kalkulator